Sigmund Freud

Sigmund Freud (6. května 1856 – 23. září 1939) byl rakouský neurolog a zakladatel psychoanalýzy, která se stala jedním z nejvlivnějších a nejkontroverznějších směrů v oblasti psychologie a psychotherapie.

Freud se narodil ve Freibergu v Moravskoslezském kraji v Rakousku a vyrůstal ve Vídni. Studoval medicínu na Vídeňské univerzitě a později se stal profesorem neuropatologie. Během své kariéry se Freud zabýval především studiem mentálních chorob a příčin jejich vzniku.

Freudovo nejvýznamnější dílo je kniha Základy psychoanalýzy, ve které popisuje základní principy své teorie. Podle Freuda je nevědomí klíčem k pochopení lidské psychiky. Tvrdil, že naše nevědomé myšlenky, touhy a emoce ovlivňují naše chování, a že mnoho psychických poruch vzniká v důsledku konfliktů mezi vědomými a nevědomými impulsy.

Freudovy teorie byly velmi kontroverzní a byly kritizovány mnoha odborníky. Nicméně jeho vliv na oblast psychologie a psychoanalýzy je nezpochybnitelný.

Sigmund Freud
Sigmund Freud