Marie Terezie

Marie Terezie byla rakouská arcivévodkyně a později rakouská císařovna. Narodila se v roce 1717 jako dcera císaře Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny Brunšvické. Po smrti svého otce se v roce 1740 stala rakouskou císařovnou a vládla až do své smrti v roce 1780.

Marie Terezie je považována za jednu z nejvýznamnějších postav v dějinách Rakouska a byla známá svými reformami v oblasti vzdělání, správy, zemědělství a armády. Během své vlády se snažila také zlepšit podmínky pro své poddané a bojovala proti chudobě a negramotnosti. V roce 1772 založila v Rakousku povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let.

Marie Terezie měla celkem 16 dětí, z nichž nejznámější byl její syn Josef II., který se stal rakouským císařem po její smrti.