Marie Antoinetta

Marie Antoinetta byla rakouská arcivévodkyně a později francouzská královna. Narodila se v roce 1755 jako nejmladší dcera Marie Terezie a císaře Františka I. Štěpána a vyrůstala ve Vídni. V roce 1770 se provdala za francouzského dauphina Ludvíka, který se později stal francouzským králem Ludvíkem XVI. Po smrti svého tchána v roce 1774 se stala francouzskou královnou.

Marie Antoinetta byla obklopena mnoha kontroverzemi a kritikou za svůj životní styl a utrácení veřejných peněz. Byla také obviněna z údajného zapojení do politických intrik a konspirací proti francouzské revoluci. Po pádu monarchie v roce 1792 byla spolu se svým manželem uvězněna a o rok později byla odsouzena k smrti gilotinou. Marie Antoinetta zemřela 16. října 1793 v Paříži.

Dnes je Marie Antoinetta známa jako symbol nezodpovědného a luxusního životního stylu, který mnozí považovali za příčinu francouzské revoluce. Nicméně, její přesné vztahy k francouzské politice a příčiny revoluce zůstávají předmětem diskuse a interpretace v historických studiích.