Muzea

Vídeň je městem s bohatou kulturní historií a nabízí mnoho muzeí a galerií, které přitahují návštěvníky z celého světa. Mezi nejvýznamnější muzea ve Vídni patří:

  1. Uměleckohistorické muzeum (Kunsthistorisches Museum Wien) – Muzeum s jednou z největších sbírek umění na světě, zahrnující starověké řecké a římské sochy, renesanční malby, egyptské umění a mnoho dalšího.
  2. Naturhistorisches Museum Wien – Muzeum přírodních věd s velkou sbírkou minerálů, fosilií, zoologických a botanických exponátů.
  3. Albertina – Muzeum moderního a současného umění s kolekcí děl od malířů jako je Monet, Picasso nebo Klimt.
  4. Belvedere – Barokní palác s uměleckými sbírkami, zahrnujícími rakouské a evropské malby a sochy.
  5. Technické muzeum Vídeň (Technisches Museum Wien) – Muzeum věnované technologii, inovacím a vědě s interaktivními expozicemi.
  6. Muzeum Hundertwasser (Kunst Haus Wien) – Muzeum s výstavou děl vídeňského umělce Friedense Reichhundertwassera.
  7. Muzeum Mozarta (Mozarthaus Vienna) – Muzeum věnované životu a dílu W. A. Mozarta, který ve Vídni žil a pracoval.

To jsou jen některá z mnoha muzeí ve Vídni, která skutečně stojí za návštěvu.

Muzeum Hundertwasser (Kunst Haus Wien)
Muzeum Hundertwasser (Kunst Haus Wien)